گروه تئاتر کتل تبریز http://kotal.mihanblog.com 2020-06-30T07:45:41+01:00 text/html 2010-12-26T23:56:00+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی اندکی این مثنوی تاخیر شد! http://kotal.mihanblog.com/post/168 <P align=center><STRONG><FONT size=2>"...درباره ماهان" در بخش چشم انداز تئاتر سال 1390 بیست و نهمین جشنواره </FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>بین المللی تئاتر</STRONG><STRONG>فجر حضور خواهد داشت.</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>در این نمایش گروهی از بهترین بازیگران تبریز حضور دارند.سیامک افسایی-ساناز</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;نظری-ژیلا آل رشاد-سعیده حامد-جمال ساقی نژاد-تارا میرک-مروارید رمضانی و </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>وحید منافی این تیم بازیگری را تشکیل می دهند.همچنین وحید بهبدی و حامد </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>بهاوری به عنوان دستیار کارگردان و بابک نهرین به عنوان مدیر تولید دیگر همکاران</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>این پروژه تئاتری خواهند بود. جشنواره تئاتر فجر 16بهمن لغایت2اسفند ماه سالجاری</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>برگزار خواهد شد.</FONT></STRONG></P> text/html 2009-12-21T00:29:40+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی فقط یک خبر http://kotal.mihanblog.com/post/167 <P><STRONG><FONT size=3>نمایش "سال کبیسه ی عیسی" </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3>در بخش چشم انداز بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئائر فجر</FONT></STRONG></P> <P>این نمایش نوشته ی نادر ساعی ور بوده و جمعی از بهترین بازی گران استان در آن بازی می کنند. خبر اجرای عمومی تبریز متعاقبا اعلام خواهد شد.</P> <P>نویسنده:نادر ساعی ور</P> <P>طراح و کارگردان:یعقوب صدیق جمالی</P> <P>بازیگران:وحید منافی-لیلا بابایی-مسعود حکیم نژاد-وحید مبصری-فرید ادهمی و سیامک افسایی</P> <P>آهنگساز:غلامرضا میرزازاده</P> text/html 2009-06-13T20:09:51+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی بدون عنوان و شرح http://kotal.mihanblog.com/post/166 <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=5>دنیادا قارانلیق لار اگر جمع اولا با هم</FONT></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=5>بیر خیرداجا شمعین ایشیغین سوندوره بیلمز.</FONT></STRONG></P> text/html 2009-05-08T19:30:13+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی بدون عنوان http://kotal.mihanblog.com/post/164 <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>خبر به دورترین نقطة جهان برسد </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>نخواست او به من خسته ـ بی‌گمان ـ برسد </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>شکنجه بیشتر از این‌؟ که پیش چشم خودت‌ </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>کسی که سهم تو باشد، به دیگران برسد </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>چه می‌کنی‌، اگر او را که خواستی یک عمر </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>به راحتی کسی از راه ناگهان برسد... </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>رها کنی‌، برود، از دلت جدا باشد </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>به آن‌که دوست‌تَرَش داشته‌، به آن برسد </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>رها کنی‌، بروند و دو تا پرنده شوند </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>خبر به دورترین نقطة جهان برسد </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>گلایه‌ای نکنی‌، بغض خویش را بخوری‌ </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>که هق‌هق تو مبادا به گوششان برسد </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>خدا کند که‌... نه‌! نفرین نمی‌کنم‌، نکند </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>به او، که عاشق او بوده‌ام‌، زیان برسد </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>خدا کند فقط این عشق از سرم برود </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>خدا کند که فقط زود آن زمان برسد</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=2>شادروان نجمه زارع<BR></P></FONT></STRONG> text/html 2009-04-26T17:58:25+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی بخشی از دست نوشته های مهاتما گاندی http://kotal.mihanblog.com/post/158 <SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: #17365d"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: #17365d"><FONT color=#000000> <P align=justify><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 379px" height=604 alt="" hspace=0 src="http://upload.iranblog.com/2/1204063943.jpg" width=764 align=textTop border=0><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>من می‌‌توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته‌خو یا شیطان‌صفت باشم</FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>من می توانم تو را دوست داشته یا ازتو متنفر باشم،&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>و تو هم به یاد داشته باش :&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى ، من را خودم از خودم ساخته‌ام&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>تو را دیگرى باید برایت بسازد .&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>تو هم به یاد داشته باش&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است ،&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.</FONT>&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><IMG alt="" hspace=8 src="http://upload.iranblog.com/2/1204057805.jpg" align=middle vspace=8 border=2></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند نه آرزوهایشان&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى .&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>می‌توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و من هم.&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم ،&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>چرا که ما هر دو انسانیم.&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>این جهان مملو از انسان‌هاست ،&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد.&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حكمی صادر كنی و من هم.&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است.&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می‌ستایند،&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>حسودان از من متنفرند ولى باز می‌ستایند،&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم، <BR><BR>چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت،&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>نه حسودى و نه دشمنى و نه حتا رقیبى،&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>من قابل ستایشم، و تو هم.&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><IMG alt="" hspace=8 src="http://upload.iranblog.com/2/1204143552.jpg" align=middle vspace=8 border=2></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد <BR><BR>به خاطر بیاورى که آن‌هایى که هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت،&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>اما همگى جایزالخطا.&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى، </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>و یادت باشد که کارى نه چندان راحت است... <BR></FONT></P></FONT></SPAN></SPAN> text/html 2009-04-25T19:26:05+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی اونودا بیلمه یه جک سن... http://kotal.mihanblog.com/post/157 <P align=center><STRONG><FONT size=2>سن سیز ائله بیلمه اوله جه یم من</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>قارا بیر کده ره دونه جه یم من</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>گئجه لر یوخونا گله جه یم من</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>سن منی اونودا بیلمه یه جک سن.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>عومرونده ناراحات ایزیم قالاجاق</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>آلوووم سونسه ده کوزوم قالاجاق</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>آرخانجا همیشه گوزوم قالاجاق</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>سن منی اونودا بیلمه یه جک سن.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>سن ائله بیلمه کی غمدن اوزاق سان</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>عومرونو گونونو اودوزاجاق سان</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>اوزونو بلکه ده اونوداجاق سان</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>سن منی اونودا بیلمه یه جک سن.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>منی اونودماغا عینادین کیمی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>ایلک سئوگی آغری سی فریادین کیمی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>لاپ اوز آدین کیمی سوی آدین کیمی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>سن منی اونودا بیلمه یه جک سن.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>نصرت کسمنلی</FONT></STRONG></P> text/html 2009-04-24T19:25:42+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی سنی اونوتسام... http://kotal.mihanblog.com/post/156 <P align=center><STRONG><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 373px" height=362 alt="" hspace=8 src="http://i40.tinypic.com/8xog1t.jpg" width=463 align=textTop vspace=8 border=0></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>من سنی اونودا بیلمیرم آخی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>اونوتسام نه لری اونودام گره ک</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>گویلره باخمیشیق آیلی گئجه ده</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>اونوتسام گویلری اونودام گره ک.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>دنیزی اونودوم یا دالغالاری</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>خاطیره ن یادیمدان چیخایدی باری</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>پاییزدا خزانی قیشداسا قاری</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>باهاردا گوللری اونودام گره ک.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>دیءنئجه اونودوم من سنی نئجه</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>سئوگی دورنا دئییل پاییزدا کوچه</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>یوخوما گلیرسن منیم هر گئجه</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>آیلاری ایللری اونودام گره ک.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>سنین خیالیندیر حسرتله باخان</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>آدیندیر هر ساعات قارشیما چیخان</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>قاریشیب شکلینه گوزومدن آخان</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>یاغیشی سئللری اونودام گره ک.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>سینه مده پئشیمان اوره ییم قالدی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>اوچدون اللریمده لله یم قالدی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>نه لری ایتیریب باخ نه ییم قالدی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>نه لری نه لری اونودام گره ک.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>نصرت کسمنلی</FONT></STRONG></P> text/html 2009-04-05T21:04:35+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی حئییف او سئوگییه... http://kotal.mihanblog.com/post/152 <P align=center><STRONG><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 479px; HEIGHT: 325px" height=347 alt="" hspace=0 src="http://upload.iranblog.com/1/1239115132.jpg" width=479 align=top border=0></P> <P align=center>او یالانچی ایللر گونه دیمزمیش</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>گول وئردیم وئردییم گوله دیمزمیش</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>گوزومده چاغلایان سئله دیمزمیش</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>حئییف او سئوگیه او محبته.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>بیر دفعه اوره کدن گوله بیلمدیم</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>کونلومو کیمسه یه وئره بیلمه دیم</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>سندن باشقاسینی سئوه بیلمدیم</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>حئییف او سئوگیه او محبته.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>سن سیز گئجه لریم یوخو بیلمه دی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>ایچیمده آلیشان آهی بیلمدی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>من بیلدیم سن بیلدین چوخو بیلمدی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>حئییف او سئوگیه او محبته.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>اوزومون اوزومدن آجیغیم گلیر</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>دوستلاریم کدرلی دوشمنیم گولور</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>اولن سئوگیمیزه یازیغیم گلیر</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>حئییف او سئوگیه او محبته.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>(نصرت کسمنلی)</FONT></STRONG></P> text/html 2009-04-03T19:53:06+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی نامه ای به خدا 1 http://kotal.mihanblog.com/post/150 <P align=center><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=4>این بار پیامبری بفرست که فقط</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><FONT size=4>گوش کند.</FONT>&nbsp;</FONT></STRONG></P> text/html 2009-04-01T21:08:18+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی نوستالژی 2 http://kotal.mihanblog.com/post/149 <P align=center><IMG alt="" hspace=8 src="http://upload.iranblog.com/1/1207313264.jpg" align=baseline vspace=8 border=0></P> <P align=justify>امشب بازم از اون شب های خیلی بد بود برام. نمی خوام خصوصی اش کنم ولی زیادی دلتنگ بودم. یه جایی یه دوست همدرد این را امانت گذاشته بود منم آوردمش اینجا. شاعرش را نه اون معرفی کرده بود و نه من می تونم. هر کیه و هر کجاست دمش گرم.</P> <P><STRONG>دلا ،تا باغ سنگی، در تو فروردین نخواهد شد</STRONG></P><STRONG> <P><BR>به روز مرگ، شعرت، سورة یاسین نخواهد شد<BR><BR><BR>فریبت می‌دهند این فصل‌ها، تقویم‌ها گل‌ها</P> <P><BR>از اسفند شما پیداست، فروردین نخواهد شد!<BR><BR><BR>مگر در جستجوی ربّنای تازه‌ای باشیم</P> <P><BR>وگرنه صد دعا زین دست، یك نفرین نخواهد شد<BR><BR><BR>مترسانیدمان از مرگ، ما پیغمبر مرگیم</P> <P><BR>خدا با ما كه دلتنگیم، سرسنگین نخواهد شد<BR><BR><BR>به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله‌ور در باد،</P> <P><BR>بگو تا انتظار این است، اسبی زین نخواهد شد</STRONG>!</P> text/html 2009-04-01T20:56:24+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی نوستالژی 1 http://kotal.mihanblog.com/post/148 <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 16pt; MARGIN-LEFT: 3.75pt; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">خدایا کفر نمی‌گویم،</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">پریشانم،</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">چه می‌خواهی‌ تو از جانم؟</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1>! <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">‌کردی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1>. <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">خداوندا</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1>! <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">لباس فقر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">پوشی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">غرورت را برای ‌تکه نانی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">‌به زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">و شب آهسته و خسته</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">تهی‌ دست و زبان بسته</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">به سوی ‌خانه باز</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">آیی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">زمین و آسمان را کفر می‌گویی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">نمی‌گویی؟</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1>! <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">خداوندا</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1>! <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">اگر در روز گرما خیز تابستان</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">تنت بر سایه‌ی ‌دیوار بگشایی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">لبت بر کاسه‌ی‌ مسی‌ قیر اندود بگذاری</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">و قدری آن طرف‌تر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">عمارت‌های ‌مرمرین بینی‌</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">و اعصابت برای‌ سکه‌ای‌ این‌سو و آن‌سو در</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">روان باشد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">زمین و آسمان را کفر می‌گویی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">نمی‌گویی؟</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1>! <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">خداوندا</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1>! <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">اگر روزی‌ بشر گردی‌</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">ز حال بندگانت با خبر گردی‌</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1>. <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">خداوندا تو</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">مسئولی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1>. <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">در این دنیا چه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">دشوار است،</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1> <BR><BR></FONT></SPAN></B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN>… </SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT> <DIV><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1></FONT></DIV> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 3.75pt; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<WBR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<WBR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<WBR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">دکتر علی شریعتی</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: navy"> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT> <DIV><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1></FONT></DIV> <P dir=ltr><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy"></SPAN><SPAN></SPAN></FONT></FONT> <DIV><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1></FONT></DIV> <P dir=ltr><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext"></SPAN><SPAN></SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2009-03-29T08:06:36+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی بدون شرح یا یک بهاریه ی زهر آلود!!!! http://kotal.mihanblog.com/post/147 <P><STRONG><FONT size=2>بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=2>بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT size=2>آن قدر شمس بمان</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=2>&nbsp;تا من مولانا شدن را بیاموزم ...</FONT></STRONG></P> text/html 2009-02-03T21:21:40+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی تحقق یك آرزوی دور http://kotal.mihanblog.com/post/146 <P><STRONG>تولید نمایش "سون سوزا قدر ایاقدا" </STRONG></P> <P><STRONG>یادباد مجاهدت های آزادی خواهانه ی شیخ محمد خیابانی<A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/9/9c/M-Khiabani-3.jpg&amp;imgrefurl=http://atropatene2000.blogfa.com/86084.aspx&amp;usg=__TTYeqi86XyR9yNCF1Y_0nmkMBX8=&amp;h=572&amp;w=395&amp;sz=37&amp;hl=en&amp;start=2&amp;um=1&amp;tbnid=0dbLfiFzvZmHQM:&amp;tbnh=134&amp;tbnw=93&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25AE%2B%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%2B%25D8%25AE%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1"><IMG alt="" hspace=1 src="http://tbn3.google.com/images?q=tbn:0dbLfiFzvZmHQM:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/9/9c/M-Khiabani-3.jpg" align=left vspace=2 border=0></A></STRONG></P> <P><STRONG>این نمایش كه متن آن را نادر ساعی ور نوشته است توسط یعقوب صدیق جمالی كارگردانی شده</STRONG></P> <P><STRONG>و در حال آماده سازی جهت اجرا در بخش ویژه ی نخستین جشنواره تئاتر عدالت و امید می باشد.</STRONG></P> <P><STRONG>در این نمایش گروهی از بهترین بازیگران استان ایفای نقش می كنند كه از آن میان می توان به:</STRONG></P> <P><STRONG>وحید منافی، جواد قامتی ، علی پوریان، كامیار شكیبایی ، سیروس مصطفی، مسعود سامع و لیلا </STRONG></P> <P><STRONG>بابایی اشاره كرد. آهنگساز این نمایش غلامرضا میرزا زاده بوده و گروهی از هنرمندان چیره دست</STRONG></P> <P><STRONG>موسیقی تبریز او را یاری می كنند.</STRONG></P> <P><STRONG>لازم به توضیح است این نمایش به دو زبان "تركی آذربایجانی" و فارسی جهت اجرا در تبریز وتهران</STRONG></P> <P><STRONG>آماده می گردد.</STRONG></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-02-03T21:13:24+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی دعوتی دیگر http://kotal.mihanblog.com/post/145 <P><STRONG>سرور ارجمند</STRONG></P> <P><STRONG>با سلام و احترم بدینوسیله از جنابعالی و همراهان دعوت می گردد اجرای نمایش "در قاب ماه" را </STRONG></P> <P><STRONG>با حضور خویش رونق بخشیده ساعتی را به مرور دوباره حماسه ی عظیم حسینی میهمان مان </STRONG></P> <P><STRONG>باشید. به امید اجابت</STRONG></P> <P><STRONG>زمان: 14 تا 30 بهمن ماه 1387 ساعت30/17</STRONG></P> <P><STRONG>مكان : تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری تبریز</STRONG></P> text/html 2009-01-14T21:24:06+01:00 kotal.mihanblog.com یعقوب صدیق جمالی در قاب ماه 1 http://kotal.mihanblog.com/post/144 <P align=justify><STRONG><IMG alt="در قاب ماه" hspace=8 src="http://www.tabrizca.ir/news/n_n_241.jpg" align=left vspace=8 border=2>تولید نمایش "در قاب ماه" در تبریز همزمان با تهران، اصفهان،رشت و زاهدان آغاز شد.</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>نمایش عاشورایی در قاب ماه با حمایت ستاد فجر آفرینان عاشورایی وزارت فرهنگ و ارشاد </STRONG></P> <P align=justify><STRONG>اسلامی و با مشاركت بیش از شصت نفر از هنرمندان تئاتر تبریز در دست تولید می باشد.</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>این نمایش در تهران توسط "حسین مسافر آستانه" در اصفهان به كارگردانی "احمد رافعی"</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>در رشت به كارگردانی "وحید فخر موسوی" و در زاهدان به كارگردانی "علیرضا ارجونی" به</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>روی صحنه خواهد رفت.</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>عوامل این نمایش در گروه كتل تبریز عبارتند از:</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>نویسنده: حمید آذرنگ</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>طراح و كارگردان : یعقوب صدیق جمالی</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>بازیگران : عبدالحمید گودرزی - سمیرا كریمی - حمید خلفی - فائزه پیروی - سعید كمانی </STRONG></P> <P align=justify><STRONG>مسعود حكیمی نژاد - لیلا بابا یی - هادی مسعودی - زیبا فرج الهی و ...</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>انتخاب بازیگران : مسعود سامع</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>دستیاران كارگردان : وحید بهبدی - رضا ولیزاده - حامد بهاوری</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>زمان اجرا : از 14 بهمن ماه 1387</STRONG></P> <P align=justify><STRONG>مكان اجرا : تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز</STRONG></P>