تبلیغات
گروه تئاتر کتل تبریز - یادآوریم یگانه‌هائی را  که امسال برای همیشه رفتند.
دوشنبه 29 اسفند 1384

یادآوریم یگانه‌هائی را  که امسال برای همیشه رفتند.

   نوشته شده توسط: حمید بالغ    نوع مطلب :یادداشتهای روزانه ،

شاهرخ مسكوب

منوچهر نوذری

مهین اسكویی
كریم امامیمصطفی اسكوییم. آزاد
منوچهر آتشیاحمد موجانیمرتضی ممیز

یادآوریم یگانه‌هائی را
 که امسال برای همیشه رفتند

سالی که رفت، چهره‌هائی را با خود بُرد که عمرها باید تا جانشینی برایشان از مادر زاده شود. رفتند و افسوس را بر دل ماندگان گذاشتند. نه سوگنامه می‌خواهیم بنویسیم و نه مرثیه خوانی می‌خواهیم بکنیم. دل ما هم مثل دل شما سوخته است و دریغ بود اگر پای سفره دل، نامشان را مرور نکنیم. آخرینشان علی تجویدی بود.                            روحشان شاد

علی تجویدی