تبلیغات
گروه تئاتر کتل تبریز - با حسین منزوی برای شمس دلتنگ 2
دوشنبه 9 دی 1387

با حسین منزوی برای شمس دلتنگ 2

   نوشته شده توسط: یعقوب صدیق جمالی    

با منی و تصویرت

در صف تداعی ها

اختتام پیش از خواب

افتتاح بیداری است.