سه شنبه 5 آذر 1387

منطق خواب (برای شمس دلتنگ)

   نوشته شده توسط: یعقوب صدیق جمالی    

خواب می بینم شهر درون یك هواپیماست و در پرواز

ومنطق خواب جوری نیست كه بپرسم

چه طوری درخت های كهنسال كنار خیابان ها

ریشه دوانده انددر ژرفای خاك! درون هواپیما؟

خواب می بینم شهر آتش گرفته و از شعله ها می چكد آب

ومنطق خواب جوری نیست كه بپرسم

چه گونه من بیرون از شهر قرار گرفته ام

انگار كه در فضا گواه سیاره ی دیگری باشم؟

خواب می بینم در همه ی ایستگاه های مترو ایستاده ام

منتظر قطاری كه نمی رسد

ومنطق خواب جوری نیست كه بپرسم

چگونه همزمان در همه ی ایستگاه ها ایستاده ام؟

خواب می بینم دمل می زند روی ردپای من

وجوری نیست كه بپرسم

چرا راه و بیراه و رد راه

آماس می كند مدام؟

خواب می بینم نام من می خورد بر سنگ ها و بر می گردد

مانند یك توپ پینگ پنگ

و جوری نیست كه بپرسم

چه گونه نام من كه اسم معناست توپ سفیدی شده است؟                  (فرشته ساری)

 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic